Personalia
Richard  Haimé

Richard Haimé premium

FIN P&C
Amsterdam
Zeer ervaren Senior Financial Overheid
Op het gebied van Financiën en Control heb ik ruime ervaring als coördinator P&C, Controller, Senior Beleidsmedewerker Financiën, Sectorcontroller, Financial Controller, Financieel Adviseur en als Adviseur Administratieve Organisatie en Interne Beheersing. Mijn kracht ligt in advies-, ontwikkel- en onderzoeksvaardigheden en zeker bij de toepassing van wet- en (interne) regelgeving en het naleven van afspraken met betrokkenen. Hierdoor kan ik gemakkelijk draagvlak creëren voor de oplossing van soms complexe en uitdagende organisatorische en administratieve vraagstukken. Een pre is dat ik met grote regelmaat beleidsnota’s heb geschreven en controleplannen, alsook procesbeschrijvingen heb opgeleverd. Verder ben ik een gedreven en flexibele teamspeler die onder hoge druk tot nog betere resultaten komt en ben ik zeker niet schuw om naast behandeling van geplande audits, ongevraagd advies te verlenen. Ik zoek daarbij altijd naar leermomenten in de relatie met en het werk voor een opdrachtgever en belanghebbenden in werkprocessen. Enkele focuspunten in mijn werk om een organisatie of onderdeel van een organisatie te ondersteunen, zijn methoden en technieken voor Risicomanagement, Rechtmatigheid, Projectmanagement, Procesmanagement, Managementrapportage en Verandermanagement. Daarnaast ben ik altijd direct inzetbaar op elk proces of aandachtsgebied en leer ik snel. Van mij mag bovendien worden verwacht dat ik meteen en zelfstandig tot uitvoering kom van alle processen binnen een P&C-cyclus.
Branche
Overheid en Publieke sector

Kennisgebieden
Categorie :
Accounting / Financieel
Expertise :
Auditing
 
Controlling
 
Corporate Finance
 
Financial planning
 
Financiële analyse en rapportage
 
Projectadministratie
 
Projectcontrol/Projectbeheersing
 
Risico Management / Compliance
 
Treasury

Categorie :
Advies / Consultancy
Expertise :
Procesmanagement

Categorie :
Bestuur
Expertise :
Beleid/ Staf/ Advies/ Onderzoek
 
Projectleiding